https://www.google.com/maps/place/T%E1%BA%A5m+s%C3%A0n+Cemboard/@10.8614981,106.6800014,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zVOG6pW0gc8OgbiBDZW1ib2FyZA!3m6!1s0x317529c3d2a621d3:0x3df0574bd8147510!8m2!3d10.8614985!4d106.690719!15sChNU4bqlbSBzw6BuIENlbWJvYXJkWhUiE3ThuqVtIHPDoG4gY2VtYm9hcmSSAQ5oYXJkd2FyZV9zdG9yZZoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSS01FNVBlWEpSUlJBQuABAA!16s%2Fg%2F11v5djdvlk?hl=vi-VN&entry=ttu

Liên hệ

TẤM SÀN CEMBOARD

Địa chỉ: 524/17 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, TP HCM

Hotline: 0964 458 247

Email: tamsancemboard@gmail.com

Website: https://tamlotsanximang.com/

Gửi yêu cầu cho chúng tôi

VM6R+H7 Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh
Đóng
Nhắn tin ngay với chúng tôi